Polityka jakości

Bezpieczeństwo

Oferujemy żywność bezpieczną poprzez stosowanie dobrych praktyk produkcyjnych zawartych w Codex Alimentarius.


Profesjonalizm

Budujemy pozytywne relacje z klientami poprzez dostarczanie pożądanej jakości wyrobów gotowych oraz dotrzymywanie terminów dostaw. Wychodzimy naprzeciw ich wymaganiom, przewidując jednocześnie ich przyszłe oczekiwania.


Zaangażowanie

Pracownicy firmy znają politykę jakości oraz są w pełni zaangażowani w ciągłe doskonalenie systemu jakości i produkcję bezpiecznej żywności.


Wiarygodność

W zakładzie działa zintegrowany system zarządzania jakością, potwierdzony certyfikatami:

•HACCP

•BRC

•IFS

Instytucją certyfikującą jest Lloyd's Register (Polska) Sp. z o.o. w imieniu Lloyd's Register Quality Assurance Limited.